Sportovci s handicapem

Výrobce stavebních materiálů Cemex podpořil sportovce s tělesným postižením a předal neziskové organizaci Borůvka Praha fitness posilovací stroje pro fyzickou přípravu klientů Jedličkova ústavu. Vlevo je Marie Jenčová z firmy Cemex a vpravo ředitelka Borůvky Praha Lenka Nádvorníková.