Podnikové kolektivní smlouvy jsou pro manažery mnohdy noční můrou. Pro společnosti, kde působí odborové organizace, jsou přitom povinné. Smlouva pak platí pro všechny zaměstnance. Uzavřít jde jak na dobu neurčitou, tak na konkrétní dobu, nejčastěji na rok či dva. Nejméně 60 dnů před vypršením kolektivní smlouvy musí zaměstnavatel a odborová organizace zahájit jednání o nové smlouvě nebo její změně. A to je podle právníků v praxi často problém. "Je poměrně častým jevem, že tato doba k uzavření nové kolektivní smlouvy nestačí," upozorňuje Tomáš Bílek, partner a vedoucí pracovněprávního týmu Dentons Praha. Fakticky tak podle něj dochází k jejímu uzavření až v průběhu dalšího roku.