Obálku jsem dostal, ale žádná výpověď v ní nebyla. S tímto argumentem před časem uspěl u soudu muž, který se bránil vyhazovu z práce. Soud jeho nárok uznal, protože je to zaměstnavatel, kdo musí prokázat, že výpověď byla pracovníkovi správně doručená. A to podle pravidel zákona není vůbec jednoduché.

Výpověď patří mezi dokumenty, které se musí doručit zaměstnanci do vlastních rukou, stejně jako třeba vytýkací dopis či mzdový výměr. Úspěšné doručení je přitom zásadní. Pokud se totiž nepodaří, nezačne běžet výpovědní lhůta a pracovní poměr neskončí. Dotyčný pak může vysoudit až statisíce jako ušlou mzdu za několik měsíců či let.