Vláda odmítla návrh senátorů ČSSD na proplácení prvních tří dnů v případě pracovní neschopnosti. Tato takzvaná karenční doba zakotvená v aktuálním zákoníku práce znamená, že první tři dny pracovní neschopnosti zaměstnanci nedostávají žádnou náhradu výdělku. Od čtvrtého do čtrnáctého dne je jim vyplácena náhrada mzdy či platu zaměstnavatelem a od patnáctého dne pracovní neschopnosti dostávají dávky nemocenského pojištění.