Státní instituce, města či kraje si možná budou moci na soudní spory najímat právníky, aniž by na ně musely vypisovat tendry. Počítá s tím nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Senát předpis sice vrátil do Poslanecké sněmovny, požaduje ale jen jedinou změnu, která se týká půlročního odkladu účinnosti. Navrhovaná pravidla pro zakázky už poslanci nijak měnit nebudou.

Podle současného zákona se u nás zatím právní poradenství zadává stejně jako všechny ostatní služby. Přitom evropské směrnice ho hodnotí jako specifické odvětví, ve kterém není nutné tendry vypisovat vůbec. V řadě států včetně Velké Británie, Rakouska nebo Německa je proto výběr právníků z režimu veřejných zakázek úplně vyňat.