Kvalita návrhů zákonů je podle předsedy Legislativní rady vlády Jiřího Dienstbiera čím dál tím horší. Vládní kolegové podle něj sice vědí, kde mají slabá místa, přesto musí jejich návrhy rada projednávat na několik etap. Třeba zákon o státním zastupitelství vraceli ministrovi Pelikánovi hned dvakrát.

Proč jsou návrhy zákonů, které rada projednává, mnohdy nekvalitní? Mám pocit, že předkladatelé někdy do jisté míry zneužívají benevolence Legislativní rady vlády. Počítají s tím, že jim to nakonec nějak projde. Někdy jsem v pokušení dávat rovnou nesouhlasná stanoviska. V zájmu lepší kvality projednávané legislativy by byl namístě i tvrdší postup.