Každý řidič a majitel automobilu žije v ohrožení. Dojde-li k nehodě, musí se od prvního okamžiku správně rozhodovat, aby se domohl toho, na co má právo. Začíná to hned využitím asistenčních a odtahových služeb. Jak upozorňuje Oldřich Vaníček, prezident ÚAMK a právník, proplácení nákladů za tyto služby se v poslední době stalo častým předmětem sporů mezi motoristy a pojišťovnami. V případě povinného ručení platí, že poškozený má nárok na takový servis, jaký by využil, kdyby si jej hradil ze svého. Vaníček proto doporučuje, aby poškozený využil tu asistenční službu, jejíž pomoc má sjednanou se svým pojistitelem. A pokud to z nějakého důvodu není možné, měl by se obrátit na asistenční služby obecně uznávané, například ABA.