Ještě než počítače převezmou zodpovědnost za další rozvoj civilizace, měli by si lidé odpovědět na otázku, do jaké míry rozvíjející se digitální technologie přispívají k růstu hospodářství. A tím k většímu bohatství jednotlivců a celé společnosti.

Ekonomové se kupodivu zatím nedokážou shodnout. Fakt, že dlouhodobý růst vyspělé ekonomiky závisí na technickém pokroku, je bez diskuse. Nicméně uznávaný americký ekonom Robert Gordon při zkoumání posledních 150 let vývoje ve své vlasti tvrdí, že význam inovací pro ekonomiku postupně klesá. A dokládá to tím, že růst produktivity práce, hlavní podmínky pro udržení hospodářského tempa, po roce 1970 v USA zpomalil. Což vysvětluje tím, že přínos dřívějších vynálezů, hlavně páry a později elektrifikace, byl pro růst ekonomiky hmatatelnější. Protože digitální technologie do značné míry slouží k zábavě a daleko méně k práci. "Díky internetu se sice více a levněji bavíme, nicméně současně máme, jednotlivci, firmy i celé vlády, menší příjmy a o to větší dluhy," soudí.