Největší výhodou demokracie je možnost svrhnout špatnou vládu bez násilí, jen prostřednictvím voleb. Předpokládá to pak ale, že je někdo ochoten, připraven a schopen se moci ujmout, vládnout a spravovat stát nebo město. Teoreticky je to jasné, prakticky ale právě teď v Praze zjišťujeme, jak obtížná a už mimochodem skoro nekonečná může být ona druhá fáze.

Pražanům se nepochybně ulevilo, že jim už nevládne Pavel Bém, kterého ještě v roce 2006 podarovali 53 procenty hlasů. Ale rozhodně pak nebylo v plánu a hlavně v zájmu Pražanů, aby po pádu Béma v roce 2010 následovala pětiletka, během níž už hlavnímu městu vládly čtyři různé mocenské kombinace, tři primátoři a město se právě teď chystalo na pátou koalici a možná i čtvrtého držitele primátorského řetězu.