Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Nový zákon má obsáhnout jak hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům, tak i nahradit současný zákon o spotřebitelském úvěru týkající se ostatních spotřebitelských úvěrů.

Hypotečním úvěrem zákon rozumí spotřebitelský úvěr, který je účelově určen k pořízení nemovitosti anebo je zajištěn zástavním právem k ní. Obecně má dojít k posílení informačních povinností poskytovatelů úvěrů vůči spotřebitelům.

V oblasti hypoték zákon přinese spotřebitelům dokonce některá zbrusu nová práva - například právo na rozmyšlenou, kdy po lhůtu 14 dní poté, co spotřebitel obdrží návrh úvěrové smlouvy, jej poskytovatel úvěru nemůže vzít zpět.

Podmínky smlouvy přitom spotřebitel musí obdržet v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Dále je nově upraveno právo spotřebitele na předčasné splacení hypotečního úvěru či pravidla pro poskytování hypoték v cizí měně.

Na poli spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení dochází především ke zpřísnění či stanovení podmínek pro jejich nebankovní poskytovatele. Ti budou muset splnit celou řadu zákonných požadavků a v první řadě získat od ČNB licenci k poskytování spotřebitelských úvěrů. Předkladatelé zákona se přitom netají tím, že jedním z jeho hlavních účelů je zredukovat řady nebankovních poskytovatelů či zprostředkovatelů.

Účinnost nového zákona by vzhledem k transpoziční lhůtě stanovené směrnicí EU neměla nastat později než 21. března 2016. Je ale otázkou, jestli bude legislativní proces dostatečně rychlý, aby byl termín dodržen.

Linda Kolaříková, advokátka KPMG Legal

Související