V roce 1950, kdy se teprve formovaly základy současného informačního věku, položil si britský matematik Alan Turing teoretickou otázku: Mohou stroje myslet? Ta zůstává nezodpovězená dodnes.

Turing, který stál u zrodu prvních předchůdců počítačů v poválečné Británii, dospěl k závěru, že definice toho, co myšlení je, je příliš složitá.

Místo toho navrhl hodnotit, jak si stroje vedou v imitační hře na člověka. V takzvaném Turingově testu se pomocí otázek a odpovědí porota snaží poznat, zda partnerem komunikace je člověk, nebo počítač.