Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Pro mnoho společností představuje model, kdy jednatel je oprávněn zastupovat podnik pouze společně s prokuristou, žádoucí nastavení vztahů. Je tomu tak především v německých firmách, které takový přístup znají ze své domoviny.

Zmiňovaná ne/přípustnost spočívá v závaznosti takového omezení zastupování společnosti vůči třetím osobám. Není tedy sporu o tom, že taková podmínka vždy zavazuje dotyčné prokuristy a jednatele vůči společnosti.

Vzhledem ke změně relevantní právní úpravy se názory na společné zastupování různí. Podle některých je toto nově zcela přípustné. Také rejstříkové soudy ve většině případů dnes neváhají takový způsob zastupování zapsat. Podle jiných ovšem nedošlo k takové změně, která by společné zastupování jednatelem a prokuristou umožnila.

Zvláštností je, že v této otázce narazíme i na třetí a co do počtu zastánců velmi významný názorový tábor. Dle něj je společné jednání přípustné jen v některých případech, a to především tehdy, pokud neztěžuje, ale naopak usnadňuje jednateli zastupování společnosti. Je tedy možné především tam, kde společnost má více jednatelů, kteří ji nejsou oprávněni zastupovat samostatně.

Vzhledem k nejasnostem a roztříštěnosti názorů odborné veřejnosti se obzvláště ve společnostech s dostatečným personálním obsazením jako nejbezpečnější zdá nekombinovat zastupování jednateli a prokuristy a raději zvolit společné jednání jednatelů, případně více prokuristů.

 

Linda Čechová, advokátka KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související