Běžný přístup v evropských zemích je, že minimální mzda odpovídá zhruba polovině mzdy průměrné. Není to náhoda, podle ekonomů (nepočítáme-li salonní ultraliberály) zanikají pracovní místa v ohrožených oborech právě až při překročení této úrovně.

Poměr minimální mzdy k průměrné v Česku dosahuje jen 36 procent. To je málo i oproti chudším zemím. Podle webu ČT24 na Slovensku dosahuje minimální mzda výše 10 412 korun, v Polsku dokonce 11 206 korun. Likviduje snad ve jmenovaných zemích pracovní místa v hůře placených oborech? Podle dostupných informací nikoliv.

Je veřejným tajemstvím, že v řadě firem (v levných restauracích, hospodách a podobně) zaměstnanci pobírají minimální mzdu a k tomu dostávají další peníze "na ruku". Na příliš nízké minimální mzdě tedy tratí hlavně státní rozpočet. A také tito mizerně placení zaměstnanci při odchodu do penze.

Průměrná mzda se ve většině krajů pohybuje kolem 24 tisíc korun měsíčně. Minimální mzdu do úrovně 12 tisíc korun (připusťme výjimky u osob do 21 let a se základním vzděláním) by čeští zaměstnavatelé jistě zvládli.

Výroky zástupců podnikatelských a průmyslových svazů o plošném propouštění jsou nepochopitelné, možná až hysterické.

Související