Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Myslím si že s tímto názorem lze do jisté míry polemizovat. V tomto případě má věc ještě jeden rozměr. Ten je dán především rozhodnutím Nejvyššího soudu vyneseným o několik měsíců dříve (sp. zn. 11 Tcu 135/2012). V něm se tento soud zabýval obdobným problémem ve vztahu k někdejšímu poslanci, panu JUDr. Bártovi.

Nastínil tam svůj výklad poslanecké indemnity a ten byl pro mnohé také překvapivý. Přiznám se, že ani já se s ním bez výhrady nemohu ztotožnit, nicméně to není podstatné. Podstatné je, že tento judikát signalizoval zcela zřetelně, že s výkladem pojmu poslanecká imunita či indemnita mohou být z pohledu Nejvyššího soudu a tohoto rozhodnutí docela zajímavé a do určité míry nepředvídatelné problémy.

V této souvislosti je pak třeba upozornit na ustanovení § 10 odst. 2 trestního řádu podle něhož, vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.

Čímž chci říci, že nikoli pan doktor Ištvan, ale v podstatě kdokoli ze státního zastupitelství, které ve věci fakticky vedlo vyšetřování, mohl takový návrh podat, a to ještě dříve než bylo trestní stíhání zahájeno a mohl si tento problém, jehož kontury se zřetelně rýsovaly, zcela vyjasnit.

Linda Čechová, advokátka KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související