Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Kdo tedy bude ve skutečnosti považován za silnější a kdo za slabší smluvní stranu? To bude pokaždé záležet na konkrétní situaci. Všeobecně řečeno, pokud jedna ze stran nemůže prosadit svoje zájmy při vyjednávání smluvních podmínek, můžeme na ni pohlížet jako na slabší.

Slabší smluvní stranou pak může být nejen fyzická, ale i právnická osoba. Kdo však slabší smluvní stranou zůstane vždy, je spotřebitel. Tedy fyzická osoba (nikoli právnická), která uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec svého podnikání či povolání.

A jak chrání nový občanský zákoník slabší smluvní stranu? Tím, že zakazuje, aby se smluvní strany v její neprospěch odchýlily od některých jejích zákonem stanovených práv.

Tak je tomu například při sjednávání promlčecí lhůty nebo při smluvním omezení povinnosti k náhradě újmy. Přísnější pravidla při uzavírání smluv se spotřebiteli stanovuje občanský zákoník z důvodu nutnosti jejich specifické ochrany.

A pokud budou přesto práva slabší smluvní strany zkrácena? V takovém případě se slabší smluvní strana může dovolat neplatnosti smlouvy, případně jejího jednotlivého ustanovení a namísto neplatného ustanovení se podpůrně uplatní standardní úprava obsažená v (novém) občanském zákoníku.

 

Radek Kraus, advokát KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související