Na evropské úrovni totiž byla před rokem přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (tzv. hypoteční směrnice), jejíž úpravu musejí do národní legislativy přijmout všechny členské státy, a to nejpozději do 21. března 2016.

Ministerstvo financí proto začalo pracovat na novém znění zákona. V rámci veřejné konzultace ovšem dospělo k závěru, že úpravu hypoteční směrnice zohlední v zákoně, který bude kromě regulace hypoték obsahovat i novou úpravu spotřebitelských úvěrů. Z té dosavadní jsou totiž hypoteční úvěry výslovně vyjmuty. Do jednoho roku bychom se tak měli dočkat zbrusu nové úpravy obou zmíněných oblastí.

A co nového nás tedy v oblasti hypoték čeká? Novela bude v této souvislosti regulovat veškeré úvěry, které jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti nebo jejichž účelem je nabytí či udržení nemovitosti. Ze strany věřitelů a zprostředkovatelů, kteří jsou obecně přísněji regulováni, by mělo dojít k posílení jejich informačních povinností. Hypoteční směrnice také stanoví přísnější pravidla pro úvěry, které se poskytují v cizí měně.

Zřejmě nejzajímavějším bodem však bude právo spotřebitele na předčasné splacení hypotečního úvěru, jehož podobu však stanoví až český zákon. Ten je může jednak omezit určitými podmínkami a jednak věřitelům přiznat spravedlivé a objektivní odškodnění za využití práva spotřebitelem.

 

Linda Čechová, advokátka KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související