Z pozměněného zákona nyní vyplývá, že daňové výhody - konkrétně odpočet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění od základu daně a podmínky pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na pojistné - si mohou pojistníci zachovat pouze v případě, že jejich pojistná smlouva neumožňuje průběžné mimořádné výběry.

Rozhodné datum je přitom 31. března 2015, máme tedy ještě čas již uzavřené pojistné smlouvy změnit prostřednictvím dodatku.

A vybrat si můžeme ze dvou možností. Buď ponecháme smlouvu v současném znění, tedy s možností vklady mimořádně vybírat. V takovém případě ale už nebudeme moci využívat výše uvedených daňových výhod. Pokud ale uzavřeme dodatek, který mimořádné výběry zakazuje, můžeme těchto úlev využívat i nadále.

Z tohoto důvodu pojišťovny, jež životní pojištění poskytují, na přelomu roku obesílaly své klienty s příslušnou informací a návrhem dodatku. Většina z nich ovšem volí přístup tzv. konkludentního souhlasu klienta a smlouvu mění automaticky, pokud klient pojišťovně včas neoznámí nesouhlas.

Česká národní banka však upozorňuje na nevhodnost takového přístupu, neboť pro pojistnou smlouvu, včetně jejích změn, zákon vyžaduje písemnou formu. ČNB proto všem klientům doporučuje, aby si sjednali písemný dodatek smlouvy. Stejný způsob komunikace navíc ČNB doporučuje i tehdy, pokud máme zájem nadále využívat možnosti mimořádných výběrů.

 

Linda Čechová, advokát KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související