Vysoká škola Škody Auto vznikla v roce 2000 a dosud je jedinou firemní vysokou školou v České republice. Zároveň je jedinou vysokou školou v rámci koncernu Volkswagen. Jejím novým rektorem se od 1. února stává někdejší ministr financí Pavel Mertlík. Škola nedávno získala mezinárodní akreditaci ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) a při této příležitosti pozvala novináře na exkurzi.

Dojmy jsou docela impozantní. Škola sídlí v areálu Na Karmeli a spojuje dávnou lokální tradici vzdělanosti (stávala tu bratrská škola, klášter a piaristické gymnázium) s moderní dobou. Součástí areálu je jak renovovaný odsvěcený kostel, kde se konají například promoce, tak nová budova s desítkami výborně zařízených přednáškových sálů, kabinetů a dalších místností. Finanční síla Škody je znát na každém kroku.

Svou roli ovšem hraje i fakt, že studenti si zde za vzdělání platí. V bakalářských oborech (například podniková ekonomika a management obchodu) činí školné 28 tisíc za semestr, v magisterských (například globální podnikání a finanční řízení podniku) 32 tisíc korun za semestr. Na druhou stranu však nejlepší mohou díky stipendiím na školném hodně ušetřit.

Zhruba polovina absolventů následně pracuje přímo v mladoboleslavské automobilce a dvacet procent u dodavatelů. V bakalářském stupni studuje každý posluchač nejméně dva cizí jazyky. Přednášky jsou v češtině nebo v angličtině. Nedílnou součástí studia je povinná praxe, která přitom často probíhá v cizině. Ze zahraničí pocházejí i mnozí studenti.

Ze současných 1200 posluchačů připadá zhruba 20 procent na cizince. Přijeli z 23 zemí tří kontinentů, ale nelze si nevšimnout, že na chodbách a v kantýně zní z cizích řečí nejčastěji ruština. Ti studenti jsou podle pracovníků školy talentovaní a mimořádně pilní; mnozí už umí hovořit dokonalou češtinou. Takoví lidé, pokud se jednou vrátí domů a budou tam vítáni, by mohli být nadějí pro lepší budoucnost Ruska.