K výraznější liberalizaci a zároveň upřesnění dochází především u tzv. dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Pokud chtěl dříve společník z vlastní iniciativy vložit do společnosti například dům či jiný nepeněžitý majetek a přitom nechtěl podstupovat dlouhou cestu zvyšování základního kapitálu, nebylo mu to umožněno.

Tehdy totiž bylo možné poskytnout příplatek pouze v penězích, dnes zákon o obchodních korporacích již tzv. dobrovolný nepeněžitý příplatek výslovně připouští. Zjednodušuje se i celý proces. Není třeba rozhodnutí valné hromady, ale nově postačí souhlas jednatele. Stejně jako u nepeněžitého vkladu do základního kapitálu je třeba předmět příplatku ocenit znalcem, kterého již ale nemusí jmenovat soud.

Významné je i rozšíření okruhu majetkových hodnot, které mohou být tzv. vneseny do kapitálové společnosti. Obecně platí, že se musí jednat o věc ocenitelnou penězi, tedy prakticky vše, co slouží potřebě lidí. Do úvahy přichází nejen hmotné věci, jako např. auto nebo pozemek, ale i věci nehmotné, typicky právo, pohledávka, podíl v jiné společnosti, ochranná známka nebo cenný papír.

Předmět příplatku může tvořit i celý závod (dříve podnik), přírodní ovladatelné síly nebo živé zvíře. To se může hodit jak u zvířat, která mají hospodářský význam, tak třeba u hodnotného psího šampiona.

 

Viktor Dušek
advokát KPMG Legal

 

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související