Už od jara Evropa intenzivně řeší otázku sankcí, ve které vyústila krize na Ukrajině. Vzájemné sankce Evropské unie a Ruska mají vliv na průmysl, zemědělství a potenciálně i energetiku. Právě energetika přitom ukazuje, že rusko-ukrajinská krize je nejen vážným geopolitickým konfliktem, ale také šancí k vyřešení jedné z největších slabin evropského kontinentu.

Po bezprecedentním porušení mezinárodního práva i všech zvyklostí využila EU jediný reálně možný nástroj k reakci na ruské chování a zavedla ve dvou vlnách opatření, která postihla přístup Ruska na finanční trhy, obchod se zbraněmi, zboží a technologie dvojího užití a citlivé technologie pro těžbu ropy.