Provize zprostředkovatelů pojištění se vymkly kontrole, jsou příliš vysoké, vyplácejí se krátkou dobu a motivují poradce, aby klienty brzy po uzavření smlouvy nabádali k jejímu zrušení a uzavření nové. Tvrdí to alespoň Česká asociace pojišťoven, která by ráda pravidla pro provize změnila a zanesla do legislativy.

Jak současný stav vypadá? Poradci mají nárok na vyplacení provize v průběhu dvou let po podpisu smlouvy. Tři roky zároveň touto provizí ručí: pokud klient smlouvu během této doby vypoví, poradce peníze vrací. Tento stav pak vede k nešvaru "přepojišťování" právě po uplynutí tří let od uzavření smlouvy.

"Za posledních 10 až 12 let postupně odměny zprostředkovatelům významně narostly. Navíc se značně zkrátila doba, během níž se tato odměna vyplácí," tvrdí výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. Asociace proto jedná se zákonodárci či ministerstvem financí, aby provize upravili zákonem. Co požadují? Například prodloužení výplaty provize u dlouhodobých smluv až na pět let nebo delší dobu ručení. Také absolutní výše provize by neměla překročit 150 procent ročního pojistného - nyní dosahuje někdy až 200 procent.

S návrhem asociace pojišťoven pochopitelně nesouhlasí zprostředkovatelé. Podle nich se dá problém "přepojišťování" řešit i méně razantně. "Pokud by například pojišťovny okamžitě po výpovědi smlouvy, tedy v době, kdy lze výpověď snadno vzít zpět, sdělily klientovi výši odkupného, která se po dvou letech zpravidla blíží nule, klient by se jistě zamyslel," navrhuje generální sekretář asociace zprostředkovatelů Petr Šafránek.

Jinými slovy, pokud by klient viděl, že po vypovězení smlouvy nedostane z peněz, které po dva roky platil pojišťovně, prakticky nic, došlo by mu, do jak nevýhodné operace se pouští.

Ministerstvo financí zatím na návrhy asociace neslyší. "Obecně regulace provizí přináší řadu praktických i teoretických problémů. Především jde o to, že tímto regulátor vstupuje do vztahu mezi dvěma profesionálními osobami (nikoli mezi profesionálem a spotřebitelem). Státní zásah tady napravuje chybná obchodní rozhodnutí pojišťoven," vysvětluje mluvčí ministerstva Radek Ležatka, proč by úřad raději viděl řešení spočívající v dohodě zprostředkovatelů a pojišťoven.

A konečně, provize nechce regulovat ani Česká národní banka, tedy dohledová instituce. "Jednáme ale s ministerstvem financí o zavedení principu obezřetnostního rozložení výplaty provizí alespoň na pět let v rámci novely zákona o pojišťovnictví. To umožní lepší řízení rizik spojených s případnými chybami při distribuci pojištění," vysvětluje mluvčí centrální banky Tomáš Zimmermann. Tato úprava podle něho úspěšně funguje například v Německu.

Související