Její představitel Roberto Brazzale reprezentuje sedmou generaci italského podnikatelského rodu. Jeho rozhodnutí vyrábět tradiční tvrdé sýry na Moravě způsobilo v Itálii skandál a pozdvižení.

Zajímavé jsou ovšem důvody, proč Roberto Brazzale přenesl výrobu „parmezánu“ na Moravu. K těm hlavním patří skutečnost, že na Hané nalezl dostatečně velké a racionálně řízené zemědělské podniky, které produkují mléko udržitelným způsobem.

Jak dále Ital vysvětluje, v jeho vlasti už by takový projekt nebyl možný. Na zemědělské půdě vyrostlo příliš mnoho staveb a úbytek půdy stále pokračuje. Plocha využitelná pro zemědělství je příliš rozdrobená, krajina fragmentovaná.

Připouští, že tento proces lze místy vidět i v České republice, ale začíná na úplně jiné úrovni a zdaleka nejde o takovou katastrofu, jako v jeho vlasti. Výroba sýrů je proto v Česku efektivnější a produkt konkurenceschopnější, domnívá se podnikatel. Novináře přitom vždycky potěší, když slyší chválu na své krajany.

Ale pak člověk jede zpátky do Prahy po dálnici a na místech, kde se proháněli zajíci a bývalo tam krásně, vidí samé obludné betonové krabice. Přičemž další a další přibývají. Obávám se, že přemnožením těch betonových krabic země na konkurenceschopnosti spíše ztrácí. I krajina má totiž ekonomickou hodnotu, na což třeba v Itálii přišli, až když bylo pozdě.

Související