Zatímco podle předchozí úpravy vznikala SVJ ze zákona v domě s nejméně pěti jednotkami, nově je jeho zřízení dvojfázové. Společenství je nyní založeno schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku SVJ.

Nově lze SVJ založit i v domě s menším počtem bytových jednotek než pět, což může být pro jejich vlastníky velice praktické. V případě, že by snad SVJ doposud v příslušném rejstříku zapsáno nebylo, musí tuto skutečnost bezodkladně napravit.

Ačkoli bylo nařízení vlády upravující vzorové stanovy společenství vlastníků v souvislosti s rekodifikací také zrušeno, zmíněné stanovy se obecně mohou nadále používat. Všechna SVJ však jako právnické osoby musejí zrevidovat své stanovy a přizpůsobit je nové úpravě, a to nejpozději do konce roku 2016 a bez ohledu na to, zda se řídí stanovami vzorovými, nebo zda přijala stanovy vlastní.

Co se týče technických náležitostí, musíme upozornit, že jakoukoli změnu nebo přijetí zbrusu nových stanov SVJ je třeba učinit ve formě notářského zápisu.

V rámci revize stanov, jež souvisí s úpravou NOZ, bychom se také měli zamyslet nad možností zastupování člena SVJ na shromáždění na základě plné moci. Nejvyšší soud České republiky totiž ve svém rozhodnutí z roku 2012 uzavřel, že právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění SVJ zastoupit neplyne přímo ze zákona, a musí tak být přiznáno právě stanovami.

 

Linda Čechová
advokátka KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související