Než tak zaměstnavatel učiní, musí posoudit oprávněné zájmy zaměstnance, tedy i jeho reálné možnosti, jak se z dovolené vrátit či jak zajistit péči o děti v době prázdnin, a své provozní potřeby.

Pokud přiměje zaměstnance k návratu z dovolené, je povinen mu nahradit náklady, které tím zaměstnanci bez jeho viny vznikly. Proplácí se prokazatelné (pozor na správné doložení) a účelně vynaložené náklady, je vhodné si domluvit čas, způsob a cenu návratu a upozornit zaměstnavatele, jaké náklady vzniknou. Předejde se tak případným sporům. Je to ovšem důležité i z daňového pohledu. Praktickým problémem bývá, jak zaměstnance vyzvat, zda e-mailem, telefonem a podobně.

Odmítá-li se zaměstnanec vrátit, ne vždy se jedná o porušení povinností, v případech sporu by se posuzovalo, zda mohl být návrat požadován při srovnání oprávněných zájmů zaměstnance a změnách v provozních potřebách zaměstnavatele, které vedly k výzvě k návratu z dovolené.

 

Karin Konstantinovová
partner Squire Patton Boggs