Nejčastějšími porušeními jsou:

- Překročení maximálního rozsahu práce, tj. u DPP 300 hodin za kalendářní rok, u DPČ v průměru 1/2 týdenní pracovní doby (20 hodin týdně u většiny zaměstnavatelů). V takovém případě hrozí, že zaměstnanci vznikne místo DPČ či DPP pracovní poměr a bude mu náležet ochrana pracovního poměru, např. skončení jen dle zákoníku práce, dovolená, odstupné.

- Neuzavření DPP/DPČ písemně, za což hrozí zaměstnavateli pokuta do 10 milionů korun.

- Uzavření pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ u jednoho zaměstnavatele souběžně se stejným druhem práce, čímž jsou obcházeny limity práce přesčas a snižovány náklady, protože příjmy z DPP do 10 tisíc Kč za měsíc nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. DPP/DPČ sjednaná na stejný druh práce jako pracovní poměr je neplatná, práce vykonaná na tuto DPP/DPČ je prací přesčas, za kterou náleží mzda a příplatek nebo mzda a náhradní volno. Zaměstnavatelům také hrozí pokuta až do dvou milionů korun, ale také pokuty, penále a úroky z prodlení za neodvedení daně či pojistného z této mzdy.

Související