Uvítat lze především liberalizaci, pokud jde o nejrůznější druhy akcií, tedy akcie se zvláštními právy. Stará úprava umožňovala kromě základních, tzv. kmenových akcií vydávat pouze akcie prioritní, jejichž vlastníci měli přednostní právo na podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku.

Dnes již mohou akciové společnosti mnohem volněji emitovat celou škálu akcií se zvláštními právy. Akcionáři tak mohou ve stanovách určit, jaké druhy akcií společnost vydá a jaká práva s nimi budou spjata: mohou být například vydány akcie, s nimiž bude spojeno právo na podíl na zisku jen z určité divize společnosti, akcie zaměstnanecké bez hlasovacího práva nebo akcie s právem veta při rozhodování o konkrétních záležitostech. Zákon navíc uvádí akcie s právem na rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku či akcie s rozdílnou váhou hlasů.

Přestože zákon o obchodních korporacích stanovuje i základní pravidla pro vydávání akcií se zvláštními právy, mezi právními teoretiky se čile diskutuje, kam až sahá volnost v určení těchto zvláštních práv. Jedni uvádějí, že lze sjednat v podstatě jakákoli práva, včetně například slevy v provozovně nebo práva parkovat na konkrétním místě na parkovišti společnosti.

Podle druhých naopak musejí mít tato práva jasnou souvislost s účastí společníka ve společnosti. Než otázku vyjasní judikatura, doporučujeme akcionářům přistupovat k parkování konzervativnějšími způsoby.

 

Viktor Dušek
advokát KPMG Legal

Archiv sloupků: Ekonom.cz/rekodifikace

Související