Jde o faktický dopad ustanovení občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti. Do okamžiku uzavření lze ale ucuknout vždy a nikdo vás nemůže nutit k uzavření smlouvy. Jinou otázkou jsou samozřejmě následky takového odmítnutí.

Zákon nově silněji chrání dobrou víru i majetek osob a zdůrazňuje, že každý, kdo vyvolá u jiné osoby důvodné očekávání v uzavření určité smlouvy, musí jednat předvídatelně a tak, aby druhou stranu nepoškodil.

Jestliže tedy svým jednáním vyvoláte u svého partnera důvodné očekávání, že smlouvu uzavřete, a pak si to bezdůvodně rozmyslíte, tak vaše jednání kromě toho, že partnera rozčaruje, ho zároveň ekonomicky poškodí.

Pak můžete být odpovědní za vzniklou škodu. Jednejte tedy vždy transparentně. Nevyvolávejte zbytečná očekávání. A jednejte férově. Pak se není třeba bát od jednání ustoupit. Pozor, „disclaimer“ vás neochrání.

 

Stanislav Servus
partner, Dvořák Hager & Partners