Pokud je z údajů sbíraných na internetu možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu, například jméno a příjmení, datum narození, adresu, někdy i e-mailovou adresu, zejména obsahuje-li jméno, příjmení a firmu, jedná se o zákonem chráněné osobní údaje.

Vytváření databáze internetových kontaktů (kromě vytvoření fyzickou osobou pro vlastní potřebu) je považováno za zpracování osobních údajů, které lze provádět, jen pokud byly údaje oprávněně zveřejněny, například přímo osobou, jíž se týkají, nebo s jejím souhlasem. Může však zde být vyžadována registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další omezení platí pro šíření obchodních sdělení elektronicky. Elektronické kontaktní údaje lze užívat, jen pokud s tím osoba, které se týkají, předem poskytla souhlas nebo byly získány v souvislosti s prodejem výrobků či služeb a zákazník může jednoduše a zdarma odmítnout takové užívání svého kontaktu.

 

Karin Konstantinovová
partnerka Squire Sanders

Související