Podnikatel by si měl před jeho instalací především odpovědět na otázku, zda je zavedení kamerového systému skutečně poslední reálnou možností, jak dosáhnout sledovaného cíle.

Pokud by třeba krádežím nebo poškozování majetku bylo možné zabránit i jinak, například zavedením ostrahy budovy, nebude v takovém případě zpravidla použití kamer možné.

Rozsah monitoringu pak musí být v souladu s jeho účelem, tak aby kamery snímaly jen nezbytně nutné oblasti v okolí firmy. Jistě tedy nelze kamery namířit do oken protilehlých budov nebo na protější chodník.

Kromě této základní povinnosti musí podnikatel vyhovět i celé řadě dalších "technických" požadavků, jako je předchozí oznámení používání kamer úřadu nebo umístění informačních tabulek.

Pokud podnikatel stanovená pravidla nedodrží, vystavuje se nejen hrozbě pokut, ale především tomu, že nezákonně pořízený záznam nebude moci vůbec použít při ochraně svých práv před soudem.

Ondřej Kramoliš
advokát, Allen & Overy

Související