Zaměstnavatel je oprávněn dodržování takového zákazu přiměřeně kontrolovat, tedy například monitorovat, jaké stránky zaměstnanec navštěvuje, a to i za pomocí příslušného softwaru. Nesmí ovšem v rámci takové kontroly zachytávat obsah osobní komunikace činěné prostřednictvím internetu ani jiným způsobem výrazně narušovat soukromí zaměstnance.

V případě, že zaměstnavatel zjistí, že zaměstnanec výše uvedený zákaz porušuje, což může zahrnovat nepochybně i permanentní aktivitu na sociálních sítích, může z toho vyvodit důsledky vedoucí až k rozvázání pracovního poměru.

Jaký důsledek může v konkrétním případě ze surfování po internetu a aktivity na sociálních sítích vyvodit, tedy zda jen varování, výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru, bude záviset zejména na délce času, který zaměstnanec takovou aktivitou v pracovní době tráví.

Jaroslav Škubal partner
PRK Partners

Související