Exekutoři jsou někdy negativně vnímáni kvůli těm nejaktivnějším. Je správné, že si na vymáhání dluhů postavili byznys?

Jako v každé profesi i zde fungují menší a větší subjekty. Je pravdou, že slýcháme negativní ohlasy zejména na ty větší. Na druhou stranu v minulosti jsme byli svědky toho, že i menší exekutorský úřad excesem zapříčinil nepříznivou publicitu. Negativní náhled není dán tím, jak je konkrétní úřad velký, ale tím, jak postupuje při provádění exekucí.

Jak přerovský úřad, ale i asi desítka dalších, narostly do takových rozměrů?

Příčinu toho, že existují takové rozdíly, vidím zejména v tom, že významný podíl exekučních návrhů podávají institucionální věřitelé. Pro ně je jednodušší provádět vymáhání s několika vybranými úřady než komunikovat se všemi 156 soudními exekutory.

Kritizována je i výše odměn. Podle některých politiků neúměrně navyšují pohledávky. Nepomohlo by pověsti vaší profese jejich snížení?

Na soudní exekutory je v poslední době přenášeno čím dál více úkonů, které dříve prováděl soud. Například naplňování soudního systému daty o zahájených exekucích, rozhodování o návrzích na zastavení a odkladech exekucí a podobně. Spočítali jsme, že od roku 2009 došlo ke stoprocentnímu nárůstu mzdových nákladů a ke třetinovému nárůstu ostatních nákladů exekutora v souvislosti s nárůstem agendy. Pokud by dále mělo navíc dojít k omezování motivace na výsledku exekuce, například změnou odměňování, bude to mít negativní vliv na vymahatelnost pohledávek.

Mají si exekutoři konkurovat jako podnikatelé?

V konkurenci soudních exekutorů spatřuji, kromě závislosti na výsledku exekuce, hlavní motivační prvek, který má vést k lepší práci každého úřadu. Ale zdůrazňuji, že s konkurencí mezi soudními exekutory nesmí být spojeno jakékoli neetické či nezávislost ohrožující chování. Dodržování zákona považuji samozřejmě za automatické.

Co si myslíte o návrzích některých politiků na "zestátnění" vaší profese a převedení exekutorů zpět pod stát?

Nerad bych se dočkal situace, kdy soudnímu exekutorovi bude jedno, jak exekuce dopadne, a bude z něho "ouřada". Soudním exekutorům se podařilo zvýšit vymahatelnost práva až na úroveň zemí západní Evropy. Nyní se pohybuje kolem 40 procent v případě peněžitých pohledávek, zatímco před rokem 2001, kdy ji zajišťovaly výhradně soudy, činila pouhá tři procenta.

Jak se stavíte k zavedení místní příslušnosti exekutorů?

Exekutorská komora založila už loni pracovní skupinu, která se místní příslušností zabývá a analyzuje dopady jednotlivých variant řešení. Provedla také anketu mezi exekutory. V rámci hlasování se jich k místní příslušnosti kladně vyslovila více než polovina, proti bylo jen 10 procent.


 

obalka Ekonom 112014- Jak se v Česku dostali exekutoři k tak velké moci?

- Jak probíhá jejich válka o území?

- A co dnes mají z exekucí advokáti?

Odpovědi najdete ve velkém tématu o dluhovém byznysu v aktuálním čísle týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samung a dalších zařízeních se systémem Android.