Snaha získat co největší dotaci, chybějící koncepce a možná i zbytečné utrácení veřejných peněz. To jsou základní obrysy příběhu budování Technologického centra Písek. A podobně vypadá zakládání obdobných parků i jinde. Ty mají - na rozdíl od vědeckých center, kde se především bádá - pomáhat uvádět vědecké poznatky do praxe nebo poskytovat zázemí vysokým školám i inovativním firmám.

Ale místo toho, aby se u podniků nejprve zjistilo, jaký záměr jim přijde smysluplný, a podle toho se pak vybralo umístění a zaměření parku, rozhoduje často, kdo je schopnější v získávání dotací, a až dodatečně se hledají firmy, které parky osídlí. Mnohdy to nejde hladce.