- Deregulace posílí Romgaz. Z konkrétních akciových titulů stojí za pozornost například rumunská plynárenská společnost Romgaz. Její akcie by v příštích měsících měly těžit z probíhající deregulace cen zemního plynu v Rumunsku. Společnost je navíc efektivně řízena, má nízké zadlužení a potenciál vysoké dividendy.

- Tip pro milovníky rizika? Gorenje. Věřím akciím slovinského výrobce bílého zboží Gorenje. Jde sice o poměrně rizikovou investici, na oplátku ale nabízí vysoký potenciální zisk. Společnost Gorenje již druhým rokem prochází výraznou restrukturalizací, kdy je část výrobních kapacit přemisťována do levnějších zemí, konkrétně ze Švédska do Srbska. Mimoto dochází k zavírání méně rentabilních činností nebo ke snižování personálních nákladů, což by mělo vést k růstu provozních ziskových marží firmy. Její přítomnost v západní Evropě i na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy přitom nabízí při očekávaném ekonomickém oživení solidní potenciál růstu tržeb.