Těsně před spuštěním důchodové reformy se diskutovalo, zda bude vhodné vstoupit do třetího pilíře za starých podmínek, nebo jestli nový systém účastnických fondů bude atraktivnější. Lákadlem starého systému byla garance nezáporného zhodnocení, možnost výsluhové penze i to, že do účastnického fondu lze přestoupit. Naopak do účastnických fondů byli lidé lákáni na možnost lepšího zhodnocení prostředků. Penzijní společnosti vedle povinného konzervativního fondu mohly přijít s dynamičtějšími strategiemi.

 

Penzijní společnosti (PS) opravdu vytvořily účastnické fondy nabízející množství strategií. Mnohé z nich používají označení jako "dynamický" a uvádějí možnost investování nadpoloviční hodnoty portfolia do akcií. Zdá se ale, že odvážné strategie s vyšším potenciálním výnosem jsou jen pohádkou na papíře: skoro všechny fondy totiž investují podobně.

 

Ačkoli dynamický fond nabízí každá penzijní společnost, na konci září měly pouze tři z nich akciovou složku - dva fondy PS České pojišťovny a jeden fond PS Conseq. Pouze Globální akciový účastnický fond od PS Conseq měl v akciích alokovánu významnou část portfolia (88 procent). Ostatní fondy, včetně těch teoreticky nejdynamičtějších, do akcií neinvestují vůbec. Často tak vznikají paradoxní situace, když například podle názvu i statutu nejdynamičtější fond PS Allianz uložil prakticky nejkonzervativnějším způsobem 100 procent prostředků na bankovní účty.

 

Je to přitom škoda. Účastnické fondy mají potenciál soutěžit s podílovými fondy. V jejich prospěch hovoří nižší nákladovost zastropovaná zákonem. Navíc může účastník získávat státní příspěvek a odpočet od základu daně. Splnění slibů agresivnějších strategií investování a vyšších potenciálních výnosů se ale u většiny penzijních společností odkládá. Klienti transformovaných fondů, kteří se poohlížejí po potenciálně výnosnější strategii investování, ale nechtějí změnit penzijní společnost, tak mohou být v klidu, protože už nyní mají peníze uložené nejdobrodružnějším způsobem, jaký je u účastnických fondů k dispozici.

 

Martin Junek
analytik společnosti Fincentrum