Princip formálnosti právních úkonů nová úprava zcela neopouští, nicméně jej poměrně zásadním způsobem uvolňuje. Vychází přitom ze základní úvahy, že právní jednání mají být pokládána spíše za platná než neplatná, a to bez ohledu na zvolenou formu.

 

U určitých typů smluv bude zákon nadále vyžadovat písemnou formu, byť se jejich počet snižuje. V jakých případech tomu tak bude? Například u nakládání s nemovitými věcmi, mezi něž se budou podle nového občanského zákoníku řadit i práva (např. právo stavby). Písemná forma nebude nadále nutná u cestovní smlouvy nebo u ustanovení o smluvní pokutě. Pokud stanovená forma nebude dodržena, právní jednání nebude navíc nově absolutně neplatné. Naopak, neplatnosti bude zapotřebí se dovolat, ovšem nejpozději do doby, než bylo ze smlouvy plněno.

 

Za písemnou formu budou nově výslovně považovány i elektronické zprávy. Tuto skutečnost musíme mít na paměti zejména s ohledem na novinky v procesu uzavírání smluv, kdy např. obchodním potvrzovacím dopisem může být právě jen krátký e-mail.

 

S větší smluvní svobodou přichází i větší odpovědnost, nově tedy bude zavazovat i takové jednání, které by podle současné úpravy bylo považováno za neplatné.

 

Irena Kolárová
advokátka KPMG Legal
Partner rubriky


Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace

Související