Sweco Hydroprojekt

 

- Největší česká projektová firma ve vodním hospodářství, vznikla v roce 1952.
- Na základě jejích projektů vznikala například Vltavská kaskáda.
- Od roku 2007 je majitelem švédská firma Sweco.
- Nyní zaměstnává 225 lidí.

Západní státy financují výstavbu vodních elektráren a další infrastruktury ve válkou zasaženém Afghánistánu. Příležitost zapojit se do projektu využila pražská firma Sweco Hydroprojekt,  která zpracovala projektovou dokumentaci a nyní podobnou příležitost nabízí i českým dodavatelům. Jenže ti se do Afghánistánu bojí.

"Nejsme schopni tuzemské firmy přesvědčit, ať tam jdou. Přitom jim v případě zájmu umíme stezku prošlapat," zdůrazňuje Milan Moravec, ředitel divize hydrotechnika společnosti Sweco Hydroprojekt.

Ani cesta pražských projektantů k těmto zakázkám ovšem nebyla snadná. Firma při své expanzi vycházela z předpokladu, že vodní energetika bude důležitá pro rozvojové země s hornatým územím. Afghánistán patří z tohoto hlediska k mimořádně zajímavým státům. Hydroenergetika se tam začala rozvíjet už v 80. letech, v době Moskvou dosazeného prosovětského režimu. Po vítězství Tálibánu však došlo k jejímu úpadku a nyní tam chybějí lokální týmy, které by dokázaly projekty zpracovat.

"Tamní toky mají obrovský potenciál a země cítí obrovskou potřebu elektrické energie," upozorňuje Moravec. Přitékají tam americké, německé i asijské peníze, a to nejen do těžby nerostných surovin, ale i do vodního hospodářství a dopravní infrastruktury.

"Pět let jsme se snažili najít vhodnou příležitost, ale nikdy jsme neuspěli, protože jsme neměli vhodného partnera," líčí Moravec.