Mám na mysli program financovaný z evropských fondů na podporu zaměstnanosti absolventů, který má za cíl plně dotovat jejich hrubou mzdu v prvním pracovním roce.

 

Na trhu práce existuje rozpor mezi tím, jakou kvalifikaci absolventi nabízejí a co ekonomika reálně potřebuje. Studenti si dnes vybírají školu převážně podle svých životních preferencí, dostupnosti školy a již mnohem méně podle perspektivy daného oboru. Také máme slabou "výstupní kontrolu" kvality škol. Stále si kladu otázku, kdo má zájem na zkvalitnění vzdělávacího systému? Školy nyní necítí přílišný tlak státu (respektive pokud ano, tak je vnímán jako útok na akademické svobody) a ani studentů, protože oni mají školu zdarma.

 

Stát tedy nevykonává důsledný dohled a svými dotacemi zamlžil vnímání studentů, obdobně jako obchodníci svými cenovkami "zdarma". Nastolené podmínky navedly tisíce studentů na špatnou životní dráhu. Nyní stát přichází s myšlenkou snažící se napravit mylná rozhodnutí učiněná v pokřiveném, respektive dotovaném prostředí. Jako nástroj nápravy stát zvolil osvědčené dotace. Vybraným studentům všichni daňoví poplatníci nejprve zaplatí vzdělání a následně i jejich první rok v pracovním procesu. A co když první rok nepomůže, zadotujeme i druhý?

 

Co by se stalo, kdyby se kormidlo otočilo a zavedlo se dlouho diskutované školné? Studenti by se začali dívat na studium jako na reálnou investici, která se jim v životě musí vrátit. Začali by bilancovat a především požadovat za své peníze kvalitní služby. Vedlejším efektem by byla úspora peněz ze státního rozpočtu.

 

Martin Lipert
spolumajitel a zakladatel internetové firmy eReading.cz