Rekodifikace, která by se měla stát účinnou od počátku roku 2014, neušetří změn ani společnost s ručením omezeným, nejoblíbenější právní formu společnosti v České republice. Změny budou veskrze pozitivní. Za všechny zmiňme konec zákazu řetězení (s. r. o., která je jediným společníkem jiné s. r. o., bude nově moci mít rovněž jediného společníka), snížení minimální výše základního kapitálu z 200 tisíc korun na pouhou jednu korunu či možnost zakotvit v zakladatelském dokumentu zcela nové druhy obchodních podílů. Při jejich tvorbě budou společníci kromě zákonného minima omezeni v zásadě jen svojí fantazií.

 

Další novinkou je také možnost nahradit obchodní podíl kmenovým listem jako cenným papírem na řad. Jako třešničku na dortu pak lze zmínit možnost vyplácet za splnění takzvaného testu insolvence zálohy na podílu na zisku. Přestože i u této formy společnosti přidala rekodifikace více volnosti, nelze opominout, že na některých místech je úprava přísnější. Těžko hledat lepší případ, než je odpovědnost členů orgánů.

 

Soudu je nyní například přiznána možnost za určitých okolností vyloučit (na tři roky či deset let) člena statutárního orgánu při porušení jeho povinností. Rovněž v rekodifikaci nalezneme více ustanovení, která zakládají povinnost člena orgánu vydat určitý prospěch, nastane-li zákonem předvídaná situace.

 

Přestože je samozřejmě nutné analyzovat a být si vědom možných rizik, lze vnímat rekodifikaci u této formy společnosti jako jedinečnou šanci upravit zakladatelský dokument tak, aby přesně vyhovoval zvolenému způsobu podnikání.

Michaela Riedlová
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
Partner rubriky

Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace