Jak Američané vnímají krizi v Evropské unii?

Pro 99,9 procenta americké populace zůstává evropská krize spíše neznámou a ve vnitřním americkém politickém procesu také nehraje vůbec žádnou roli.

Takže naše představa, že se Amerika zajímá, je mylná?

Většina Američanů se bude mnohem více zajímat o Asii a do určité míry Jižní Ameriku než o to, co se děje politicky nebo hospodářsky v Evropě. Evropa je bohužel pro většinu Američanů pouze turistickou destinací. Navíc si ji zpravidla spojují pouze se Spojeným královstvím, kde se rovněž mluví anglicky.