Vzpomene si dneska někdo ještě na Net PC, WAP, "push kanály"? Sotva - a přece říkat v časech vzedmuté vlny, že ta věc je k ničemu, nebylo o moc zdravější než vykřikovat v 15. století o točící se Zemi. V současnosti je takovým hitem cloud computing, filozofie, podle níž data i aplikace už nebudou na uživatelských počítačích, ale kdesi v internetu. Samozřejmě nikoli zadarmo, ale obvykle formou jakéhosi pronájmu aplikace, datového prostoru a s tím souvisejících služeb. Je to udržitelný trend vyplývající z našich potřeb i chování, anebo může i tento hit postihnout osud zapomenutých technologií?