Přestože musí Jan Pičman svádět opakovaně boje o peníze s vedením Prahy a zástupci ministerstev, nechtěl by způsob financování Jedličkova ústavu zásadně měnit. Soukromé dary podle něho musejí zůstat v oblasti péče o lidi s postižením doplňkovým zdrojem a správci veřejných rozpočtů se nemají zbavovat odpovědnosti. Při vyjednáváních má ředitel Pičman jednu výhodu - ústav, v jehož čele stojí, nemusí složitě představovat. "Jedličkárnu" znají všichni.