Pokračujeme v seriálu otázek, které zaznívají při přijímacích pohovorech. Ta dnešní je klasickým hlavolamem. Dobře se podívejte na obrázek. Vidíte na něm čtyři odsouzence k smrti. Prezident jim nabídl milost, ale tu dostanou jen tehdy, když alespoň jeden z nich uhodne, jaký klobouk má na hlavě. Vězni vědí, že dva klobouky jsou bílé a dva černé. Jeden vězeň je na samotce, nikdo nevidí jeho a ani on nevidí nikoho. Ostatní tři vězni stojí za sebou. Nikdo se nesmí otočit. Třetí v řadě tím pádem vidí klobouky, kteří mají dva odsouzenci před ním. Druhý vidí jen ten, který má muž před ním. První nevidí nic, podobně jako ten na samotce. Co myslíte, může některý z nich přijít na to, jaký klobouk má na hlavě? A který? (Úloha má řešení, i když se to nezdá.)