Česká republika si v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum, loni pohoršila o jednu příčku na 39. místo. Pokud se na to podíváme hlouběji, konkurenceschopnost se hodnotí v devíti kritériích. Ve kterých se přibližujeme špici a v čem máme naopak slabiny?

Myslím, že v inovacích nebo ve vědě a výzkumu Česká republika v žádném případě nezaostává. Tam je spíše nad dlouhodobým průměrem. Spíše máme problém s aplikací výsledků. Naopak zaostáváme v těch skupinách, které hodnotí stabilitu, to znamená instituce. Ať už se to týká často propírané korupce či obecné nejistoty, kdy podnikatel nebo vědec neví, co ho čeká. Toto jsou záležitosti, které by se měly nejvíce řešit. Dalo by se ale říci, že máme určitý pozitivní výhled do budoucna, protože vláda tyto věci ve svém programu má.