Z historie známe případy, kdy mezi dluhy a tištěním peněz existovala úzká vazba. Pěkným příkladem jsou války, které většinou skončily prázdnými pokladnami obou znesvářených stran. Tehdejší panovníci to řešili tak, že z oběhu stáhli mince, roztavili je a přidali do nich měď. Do oběhu je pak vrátily v mnohem větším objemu a s menším obsahem drahého kovu. Takováto inflace jim pak pomohla vyřešit dluhy. Podíváme-li se na dnešní situaci, nabízí se otázka, zda i nynější vlády úzce nespolupracují s centrálními bankami...