Vzdělání je hodnota. Hodnota, kterou si sami vytváříme, abychom z ní těžili v podobě budoucího příjmu. Hodnota, do které investuje nemalé prostředky stát a filantropické nadace, aby při-nesla prospěch společnosti. S takovou hypotézou by tedy všechny zainteresované subjekty měly usilovat o maximální návratnost vloženého času a peněz.

V Česku vzdělání financuje stát. Záleží mu na tom, aby se mu jeho investice do vzdělání jeho občanů a budoucích daňových poplatníků vyplatila?

Domnívám se, že český systém školství odspodu nahoru si klade za cíl vyprodukovat pouze pracovní sílu. O tu ať už se postará soukromý sektor. Koneckonců uplatnitelnost absolventů je jeden z hlavních ukazatelů, kterým se vysoké školy pyšní. Snaží se spolupracovat s firmami na školních projektech, organizovat burzy práce a motivovat studenty, aby šli pracovat pro korporace zvučných jmen. Jenže tento model Baťovských škol přestává v dnešním světě fungovat. Negeneruje nový růst. Děti a studenti se učí obrazně řečeno na to, co už bylo.

Trvá roky, než žáci základních a středních škol dokážou analyticky myslet, zpracovávat informace a umět komunikovat. Někteří to nezvládnou nikdy a pak se ani nebudou umět prodat na dnešním trhu práce. Podobně komplexní je naučit se identifikovat příležitosti, dokázat je využít a vytvořit produkt, který budou lidé chtít kupovat. Vypěstovat u dětí vztah k podnikání a potřebné dovednosti je běh na dlouhou trať, a proto se musí začít co nejdříve, ideálně na základní škole.

Jedním z průkopníků je malá škola ve Fryštáku na Zlínsku, kde využili volnosti ve výběru předmětů, kterou dnes ministerstvo školám dává. Zavedli projektové vyučování ekonomiky, při kterém se děti učí o trhu, poptávce, nabídce či marketingu u fungujících podniků ve vesnici - autoservisu, výrobce žaluzií a dalších.

Investice do vzdělání se vyplatí. Ovšem jen do vzdělání správného nebo chcete-li potřebného a smysluplného a také od základů.

Petr Hýl, podnikatel
autor projektu Inovace výuky

Vztah k podnikání se musí začít pěstovat už na základní škole.