Za největší středoevropskou pekárenskou firmu United Bakeries, kterou se spolumajitelé bratři Paříkové zatím neúspěšně pokusili prodat Agrofertu Andreje Babiše, by mohli - alespoň teoreticky - dostat zhruba čtyři miliardy korun.

A kdyby stát chtěl náhodou prodat České dráhy, stály by nejméně 30 až 40 miliard korun. Nejčerstvější odhady, za kolik prodat firmu, lze odvodit ze studie, kterou vypracovala renomovaná společnost TPA Horwath a jejíž výsledky má týdeník Ekonom exkluzivně k dispozici.

Násobek EBITDy

Teoretická cena firmy vychází z metody transakčních násobků. V kostce řečeno, EBITDA (provozní zisk se zohledněním tržeb z prodeje majetku a odpisů) se vynásobí číslem odvozeným z už uskutečněných transakcí. Příklad: pokud by měla firma jako United Bakeries zisk EBITDA zhruba 450 milionů korun, pak vynásobení koeficientem 8,7 dává zhruba ony čtyři miliardy.

Samozřejmě, že výsledná cena ještě závisí například na zadlužení firmy a mnoha dalších okolnostech (postavení na trhu, specifických podmínkách té které země) - nicméně analýza dává dobré vodítko nejen pro finanční nebo strategické investory, ale jasně také vypovídá o úspěšnosti jednotlivých oborů.

Experti zkoumali bezmála 1900 významných transakcí v evropských zemích včetně Ruska, zaměřili se na hlavní podnikatelské sektory, vyjma potravinářství. K němu jsou ovšem k dispozici obdobné údaje z další analýzy zahrnující skoro 1300 transakcí.

 


 

Týdeník Ekonom - č. 43/2012Kolik stojí vaše firma?

Jak si vedou evropské firmy v porovnání s těmi americkými?

VÍCE SE DOČTETE V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 25. ŘÍJNA.

banner 2

Související