Malé a střední podniky jsou věrnými klienty svých stávajících bank. Dvě třetiny z nich finanční dům nikdy nezměnily a pětina pouze jednou. Vyplývá to z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) za spolupráce ČSOB zpracovala společnost Aspectio.

Klienti se při výběru banky v současné době nejčastěji řídí dobrou pověstí jednotlivých finančních institucí, zároveň je pro ně důležitá výše poplatků a celková cena služeb. Na počátku novodobého podnikání v Česku přitom klíčovou roli hrála dostupnost pobočky. To se dodnes projevuje v tom, že nejvíce firem využívá služeb Komerční banky a na druhém místě je ČSOB. Obě tyto banky si zde totiž již na počátku 90. let vybudovaly poměrně rozsáhlou základnu.

Pokud podnikatelé někdy změnili banku, nejčastějším důvodem (z 59 procent) byla lepší nabídka konkurence, druhou nejběžnější příčinou je špatná zkušenost s bankou. Z průzkumu dále vyplynulo, že zejména malým podnikatelům vadí drahé a složitě koncipované poplatky. Právě nabídka nižších poplatků a celkového zlevnění služeb je tím, co by mohlo nejvíce podnikatelů přimět ke změně bankovního domu.

Je patrné, že již vyrostla "internetová" generace podnikatelů, protože právě internet je podle většiny respondentů nejoblíbenějším způsobem komunikace s bankou. Na druhém místě je osobní návštěva na pobočce. Nejvíce je klienty oceňován individuální přístup banky a flexibilita ve využívání služeb. Například možnost volby mezi více druhy podnikatelských účtů v rámci jedné banky hodnotí jako atraktivní 61 procent dotázaných.

Petr Korbel

Související