Předci dnešního šéfa TOP 09 a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga přišli do jižních Čech po třicetileté válce z německých Frank a stali se oporou pobělohorské habsburské vlády. Za zásluhy v bojích s Turky získali knížecí a pak vévodský titul. V roce 1660 koupili Třeboň, o rok později Hlubokou. Především však na ně díky obratné sňatkové politice přešel počátkem 18. století rozsáhlý majetek právě vymřelého bohatého rodu Eggenberků a Český Krumlov se stal rezidenčním sídlem ohromného dominia.