Titulky médií plní úplatkářská aféra Davida Ratha. Obávat se ale musejí i ti, kteří se trestního jednání fyzicky vůbec neúčastnili. Od tohoto roku u nás platí zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Podle něj je možné trestat firmy, dopustí-li se například jejich zaměstnanec při své činnosti jednání ve prospěch těchto firem. Mezi trestné činy zde patří samozřejmě přijetí úplatku, podplácení či nepřímé úplatkářství.

V tisku již probleskly zprávy, že státní zastupitelství zvažuje zahájení vyšetřování i proti společnostem, které se na údajné úplatkářské aféře podílely. Vida, kromě Davida Ratha, který si připsal prvenství v osobě hejtmana s pobytem ve vazbě, si podobně nezáviděníhodné prvenství budou zřejmě moci připsat i firmy, jejichž pracovníci budou spolu s Davidem Rathem obviněni z nabízení úplatku. Hrozí jim totiž první přímá zkušenost s novou právní úpravou.

Rozhodně nezávidím členům vedení firem, které jsou ohroženy uvedenou kauzou, ani jejich společníkům. Nikdo dnes pořádně neví, jak budou orgány činné v trestním řízení postupovat. Jak dlouho bude trvat vyšetřování. Jak budou zákon vykládat soudci. A jak přísní budou při vynášení trestů, jejichž škála sahá od zrušení právnické osoby přes propadnutí majetku, peněžitý trest až po uveřejnění rozsudku jako trest nejmírnější.

Společnostem, které do svého rozvoje vložily zcela jistě nemalé úsilí, tak fakticky hrozí, že ve svém podnikání budou muset skončit a hodnota podílů jejich společníků dramaticky klesne. To vše bez ohledu na to, zda o jednání svých spolupracovníků věděli, či ne. Možná však udělali vše pro to, aby v jejich společnostech korupce fungovat nemohla a jedná se o ryzí exces některých pracovníků. To by jim pomohlo u soudu. Uvidíme.

Tvůrci zákona si jistě pro své dílo nemohli přát zajímavější "pilotní kauzu". Nechme se překvapit, jak si s případem poradí orgány činné v trestním řízení a advokáti zúčastněných stran.

(Viz též byznys & politika)

Stanislav Servus
partner advokátní kanceláře Dvořák & spol.