Autor: Alexandr J. Bělohlávek
Počet stran/cena: 595 stran/760 korun

Rozhodčí řízení je od 1. dubna mnohem přísnější. Jsou kladeny vyšší požadavky na instituce i rozhodce, kteří například musejí mít nově pro rozhodování spotřebitelských sporů právnické vzdělání. Kniha "Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení" novelu zahrnuje. Naneštěstí se soustředí i na vzdálenější témata a obsahuje obrovskou kolekci zahraničních zdrojů, což jí ubírá na přehlednosti. Zajímavé jsou části obsahující srovnání spotřebitelských úprav ve světě či přehledy některých rozhodnutí. Jedná se o jedinou knihu na trhu, která se problematice sporů se spotřebiteli věnuje podrobněji.

Tomáš Hülle

Související